ELÄINFYSIOTERAPIA

Eläinfysioterapian avulla pystytään parantamaan eläimen liikunta- ja toimintakykyä sekä ennaltaehkäisemään esimerkiksi työ- ja harraste-eläinten rasituksen mukanaan tuomia vaurioriskejä. Eläinfysioterapialla ylläpidetään eläimen tuki- ja liikuntaelimistön kuntoa, jotta niin työ, harrastus kuin kotioloissakin keho toimii tasapainoisesti ja mahdollisimman kivuttomasti.

Eläinfysioterapian menetelmät koostuvat erilaisista ihmisfysioterapiasta tutuista manuaalisista tekniikoista, joista tunnetuimmat ovat hieronta ja pehmytkudoskäsittelyt, venyttelyt sekä nivelten mobilisointi. Lisäksi käytetään fysikaalisia hoitomuotoja, kuten lämpö- ja kylmähoitoa sekä sähköhoitoa. Käytössäni on myös akupunktio tukemaan edellä mainittuja hoitokeinoja. Tärkein fysioterapian menetelmä on kuitenkin terapeuttinen harjoittelu, jossa tarkoilla yksilöllisillä harjoitteilla parannetaan eläimen fyysisiä ominaisuuksia kuten tasapainoa, koordinaatiota, asentotuntoa, lihasvoimaa ja kestävyyttä. Nämä harjoitteet ovat kiinteä osa fysioterapiakäyntiä ja hoitosuunnitelmaan kuuluvat myös omatoimiharjoittelun ohjeet.

Fysioterapia alkaa aina eläimen tutkimisella. Tutkimuksessa havainnoidaan liikkumista eri tilanteissa ja askellajeissa sekä tutkitaan manuaalisesti tuki-ja liikuntaelimistön kunto. Myös lihaksiston symmetrisyys, rangan ja nivelten liikelaajuudet, tasapaino sekä koordinaatio ovat tutkimuksen peruspilareita. Tarvittaessa havainnoidaan mm. tuntoaistin tai muiden aistien toimintaa. Tulosten pohjalta laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma ja sovitaan tavoitteet yhdessä omistajan kanssa.

Fysioterapiaan terve eläin voi tulla ilman lääkärin lähetettä. Fysioterapialla pystytään vaikuttamaan koti-, työ- ja harraste-eläinten liikkeen epäpuhtauteen ja suorituskyvyn alentumiseen sekä tekemään ennaltaehkäisevää lihashuoltoa. Ikääntyvien eläinten kohdalla fysioterapia pystyy parantamaan elämänlaatua helpottamalla iän tuomia jäykkyyksiä ja aktivoimalla liikkuvuutta.

Sairaan eläimen hoidosta päättää aina eläinlääkäri, jonka kanssa fysioterapeutti tekee tiivistä yhteistyötä. Fysioterapialla pystytään nopeuttamaan leikkauksista kuntoutumista sekä tuki-ja liikuntaelimistön vaurioista johtuvista kiputiloista toipumista.

Lisää aiheesta www.suomenelainfysioterapeutit.fi